Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς-Έτος Ιδρύσεως 1991
22 January 2016

Ρομποτική

Για τις τάξεις· Α´, Β´, Γ´, Δ´, Ε´ & ΣΤ´
Χρόνος διεξαγωγής· Μία φορά την εβδομάδα

Το σχολείο μας στο πλαίσιο των Μετασχολικών Δραστηριοτήτων και ακολουθώντας τα βήματα της τεχνολογικής εξέλιξης που χαρακτηρίζει την εποχή μας, θα διεξάγει εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Γνωριμία με τη Ρομποτική». άμεση προτεραιότητά μας είναι η εξοικείωση των μαθητών μας με τις διαδικασίες κατασκευής και προγραμματισμού ρομποτικών μηχανών. Το πρόγραμμα δεν μπορεί να συνδυαστεί με το πρόγραμμα μελέτης.