Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς-Έτος Ιδρύσεως 1991
24 January 2016

Γερμανικά (ενισχυτική διδασκαλία Δίπλωμα Α1)

Για τις τάξεις· Ε´         

Χρόνος διεξαγωγής: Μια ώρα, μια φορά την εβδομάδα        

Για τις τάξεις· ΣΤ´

Χρόνος διεξαγωγής: Δύο ώρες, μια φορά την εβδομάδα

Σκοπός της ενισχυτικής διδασκαλίας είναι η προετοιμασία των μαθητών για το δίπλωμα επιπέδου Α1 του ὒ῏ὸὦ῍ὸ Ιὃὖὦἂὦ῟ὦ Αὦ῍ὸὃ σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Γλωσσών. Η διδασκαλία αποσκοπεί στην εξοικείωση με τις εξετάσεις και στην προαγωγή όλων των δεξιοτήτων (κατανόηση κειμένου, παραγωγή γραπτού λόγου, ακουστική κατανόηση, προφορ. λόγος)