Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς-Έτος Ιδρύσεως 1991
24 Ιανουάριος 2016

Εργαστήρια Αφηρημένης Μαθηματικής Σκέψης

Για τις τάξεις· Γ´, Δ´, Ε´ & ΣΤ´

Χρόνος διεξαγωγής· Μια φορά την εβδομάδα                                        

Στα πλαίσια αυτού του εργαστηρίου γίνεται προσπάθεια να αποκτήσει ο μαθητής στοιχεία επιστημονικού συλλογισμού, να αναπτύξει κριτική σκέψη, να διευρύνει τη φαντασία του, να συγκροτήσει μια προσωπικότητα βασισμένη σε δεξιότητες της λογικο-μαθηματικής σκέψης, παιχνίδια αριθμών, γρίφοι και δραστηριότητες με μαθηματικά διερευνούν τα παιδιά με λογικο-μαθηματική νοημοσύνη.