Το πείραμα του Ερατοσθένη

 

Την Τρίτη 20 Μαρτίου, ημέρα της Εαρινής ισημερίας πραγματοποιήθηκε στον προαύλιο χώρο του σχολείου μας "Το πείραμα του Ερατοσθένη" με βάση τις οδηγίες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το πείραμα αναφέρεται στον υπολογισμό της περιφέρειας και της ακτίνας της Γης. Κατά την διεξαγωγή του χρησιμοποιήθηκαν μέσα ανάλογα με εκείνα που χρησιμοποίησε ο Ερατοσθένης τον 3ο αιώνα π.Χ 

 

                                                                                                                                                                                                                                             Υπεύθυνη καθηγήτρια: κα Αλεξία Λόθρα