Έναρξη συνεργασίας των Εκπαιδευτηρίων μας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής