Συμμετέχουμε στις "Ημέρες Θάλασσας" του Δήμου Πειραιά με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατικής