Εθνικές Γιορτές

«Ο ΛΑΟΣ ΠΟΥ ΞΕΧΝΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΕΛΛΟΝ»

Ο εορτασμός των Εθνικών Αγώνων κατέχει σημαντική θέση στη ζωή του Παιδικού μας Σταθμού και του Νηπιαγωγείου. Τα παιδιά γνωρίζουν την αξία της Ελευθερίας, την αγάπη για την Πατρίδα, την πίστη στο σύμβολο της Σημαίας, την προσήλωση στην Εθνική ανεξαρτησία και τις καταστροφικές συνέπειες του πολέμου.

Σε μια εποχή σαρωτικής παγκοσμιοποίησης, τα παιδιά βιώνουν ιδέες, πραγματώνουν αξίες και ιδανικά, και τέλος μαθαίνουν ότι η Ελευθερία δεν είναι δώρο, αλλά αγώνισμα!

Το αδούλωτο φρόνημα και η εθνική αξιοπρέπεια μεταλαμπαδεύονται απ᾽ αυτήν κιόλας την τρυφερή ηλικία μέσα από τη διαδικασία της βίωσης της γιορτής!