Μήνυμα Σεβασμιωτάτου


Ἀγαπητά μου παιδιά,

σήμερα ξεκινᾶ γιά σᾶς μία νέα σχολική χρονιά. Ἀνοίγονται μπροστά σας νέες γνώσεις, μαθήματα καί ἐμπειρίες. Ὁ καθένας σας θά ἔχει τήν εὐκαιρία νά αὐξηθεῖ νά ὁλοκληρωθεῖ, νά γίνει ἕνας καλύτερος ἄνθρωπος. Καί τήν ἴδια στιγμή θά μπορέσετε νά σχετιστεῖτε μέ φίλους καί συμμαθητές, μέ νέα καί γνωστά πρόσωπα, μέ τούς καλούς σας καθηγητές.

Μία κοινότητα, μία μικρή κοινωνία σᾶς δέχεται σήμερα γιά νά ζήσετε δημιουργικά καί ὑπεύθυνα. Ἴσως κάποιος σκεφτεῖ πώς ὅλα τοῦτα εἶναι δύσκολα καί ἀπαιτητικά. Ἕνας νέος ἄνθρωπος δέν θέλει νά ζοριστεῖ, θέλει τήν ἐλευθερία του, νά μπορεῖ νά κάνει ὅ,τι θέλει κι ὅ,τι ἀγαπᾶ κι ὄχι ὅ,τι τοῦ ἐπιβάλουν κάποιοι ἄλλοι.

Κι εἶναι ἀλήθεια πώς ἡ ἐλευθερία εἶναι μέγιστο ἀγαθό καί καλά κάνετε καί τό ἐπιθυμεῖτε καί ὄμορφο εἶναι πού τό θέλετε. Ἡ ἐλευθερία ὅμως πάντα κερδίζετε μέ ἀγῶνες, ποτέ δέν χαρίζετε. Ὁ λαός μας τό ξέρει τοῦτο καλά, ἀφοῦ μέσα στήν μακραίωνη ἱστορία μᾶς πολλές φορές ἀγωνιστήκαμε γιά νά μήν χάσουμε τή λευτεριά μας καί πολλοί πόνεσαν καί πολλοί θυσιάστηκαν στό δικό της βωμό.

Κι ἐσεῖς λοιπόν καλεῖστε νά ἀγωνιστεῖτε γιά νά γίνεται πρόσωπα ἐλεύθερα μέ τήν πλήρη σημασία τοῦ ὄρου. Κι ἐλεύθερος ἄνθρωπος δέν εἶναι αὐτός πού κάνει ἁπλά ὅ,τι θέλει, ἀλλά εἶναι αὐτός πού δέν εἶναι δοῦλος κανενός, οὔτε κάποιου δυνάστη ἐξωτερικοῦ, οὔτε κάποιου πάθους ἐσωτερικοῦ.

Παλέψτε λοιπόν γιά τήν ἐλευθερία μέσα ἀπό ἕναν ἀγώνα πνευματικό. Οἱ γνώσεις πού θά λάβετε φέτος ἄς μήν εἶναι ἁπλά πληροφορίες γιά τό σκληρό δίσκο τοῦ ἐγκεφάλου σας, ἀλλά σπόροι πού θά φυτευθοῦν στή ψυχή σας καί θά καρποφορήσουν ἀρετές.

Γιά νά τό πετύχετε αὐτό θά πρέπει νά ἀρχίσετε νά ἀναλαμβάνετε τήν εὐθύνη τοῦ ἑαυτοῦ σας. Τό νά στέκεται κανείς ὑπεύθυνα στή ζωή μπορεῖ νά ἀκούγεται δύσκολο καί κοπιαστικό. Ὅμως εἶναι ὁ μόνος δρόμος πρός τήν ἐλευθερία.

Πιστέψτε μέ, ὑπάρχει ἕνας ἰσχυρός δεσμός μεταξύ ὑπευθυνότητας καί ἐλευθερίας. Ἀκοῦστε ἕνα παράδειγμα πού ἀποδεικνύει τόν ἰσχυρισμό. Ὅταν ἕνα μωρό βρίσκεται στήν ἀγκαλιά τῆς μάνας του, χωρίς νά ἔχει ἀποκτήσει τή δεξιότητα νά βαδίζει, εἶναι ἀσφαλές καί χαρούμενο γιατί αἰσθάνεται τήν ἀγάπη ἐκείνης πού τό γέννησε. Ἡ ἐλευθερία τοῦ ὅμως εἶναι περιορισμένη, ἀφοῦ θά κινηθεῖ στίς κατευθύνσεις πού ἡ μητέρα του θά τό ὁδηγήσει. Ὅταν τό παιδί ὅμως μάθει νά περπατᾶ, ὅταν δηλαδή τά πόδια τοῦ δυναμώσουν καί τό σῶμα ἀναλάβει τήν εὐθύνη νά σταθεῖ καί νά πορευτεῖ, τότε πηγαίνει ὅπου θέλει κι ὅπου του ἀρέσει. Τότε εἶναι ἐλεύθερο ἀληθινά.

Σταθεῖτε παιδιά μου καί ἐσεῖς στά πόδια σας, ἀναλάβετε τίς εὐθύνες πού σᾶς ἀναλογοῦν ὡς νέοι ἄνθρωποι καί ὡς μαθητές, πορευθεῖτε στή ζωή ὑπεύθυνα καί τότε θά ἀξιωθεῖτε νά γίνεται ἀληθινά ἐλεύθερα πρόσωπα πού θά μποροῦν νά αὐξάνουν καί νά σχετίζονται, νά ὀμορφαίνουν καί ν’ ἀγαποῦν.

Καλή νέα σχολική χρονιά, καλή πρόοδο μέ ὑπευθυνότητα καί ἐλευθερία.

Μέ ὅλη μου τήν ἀγάπη
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ