Μήνυμα Σεβασμιωτάτου


Αγαπητά μου παιδιά,

Σᾶς ἀξιώνει καί φέτος ὁ Θεός νά ζήσετε τήν ἀρχή μιᾶς καινούργιας σχολικῆς χρονιᾶς. Γνώριμοι παιδικοί φίλοι καί φίλες σᾶς περιτριγυρίζουν μαζί μέ νέους συμμαθητές καί συμμαθήτριες πού τώρα ξεκινούν κι αὐτοί τό σχολικό τους ταξίδι. Γονεῖς καί συγγενεῖς σᾶς εὔχονται καλή πρόοδο τούτη τήν πρώτη μέρα, ἀλλά καί οἱ πολύτιμοι σύντροφοι καί καθοδηγητές σας στήν περιπέτεια τῆς γνώσης, οἱ δάσκαλοι καί οἱ δασκάλες σας, βρίσκονται πλάϊ σας ἔτοιμοι στό δύσκολο ἔργο τους. Δέν εἶναι τυχαῖο, παιδιά μου, πού σ’ αὐτή σας τήν πορεία δέν βαδίζεται μόνοι. Ὁ ἀγώνας τῆς μάθησης, ὅπως κι ὅλοι οἱ σπουδαῖοι ἀγῶνες τῆς ζωῆς, δέν εἶναι ἐγωϊστικός κι ἀποκομμένος ἀπό τούς διπλανούς μας. Οἱ γνώσεις πού θά ἀποκτήσετε καί θά ἐφαρμόσετε στήν καθημερινότητά σας εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ κόπου ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων μέσα στούς αἰῶνες καί μένει σ’ ἐσᾶς ἡ εὐθύνη νά τίς αὐξήσετε καί νά τίς βελτιώσετε

Εἶστε ὅμως ζωντανά καί συνδεδεμένα μέλη μιᾶς σχολικῆς κοινότητας κι ἡ προσπάθεια τοῦ καθενός σας ἐπηρεάζει κι ὅλους τούς ὑπόλοιπους. Ὅσο περισσότερο ἀγωνιστεῖτε, τόσες περισσότερες πιθανότητες ἐπιτυχίας ἔχει καί τό σύνολο τῆς τάξης καί τοῦ σχολείου σας. Μοιάζετε μέ τά μέλη ἑνός σώματος∙ ὅλα πρέπει νά εἶναι ὑγιῆ καί δραστήρια γιά νά εἶναι καί τό σῶμα σέ καλή κατάσταση.
Ἔτσι συμβαίνει καί στή μεγάλη μας οἰκογένεια, τήν Ἐκκλησία, ὅπου ὅλοι εἴμαστε μέλη τοῦ Σώματος, πού ὡς κεφαλή του ἔχει τό Χριστό. Μά ἕνα σῶμα γιά νά ζήσει πρέπει νά τρέφεται συχνά σωστά. Γι’ αὐτό ἀκριβῶς τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας τρέφονται σ’ ἕνα κοινό τραπέζι, τό τραπέζι τῆς Θ. Λειτουργίας∙ ἡ τροφή τους εἶναι ὁ ἵδιος ὁ Χριστός μας. Ἐκεῖ δέν ξεχωρίζει πλούσιος ἤ φτωχός, ἐπιστήμονας ἤ ἀγράμματος, ἄρχοντας ἤ ὑπηρέτης. Ὅλοι μαζί συλλειτουργοῦν μέ τόν Ἱερέα κι ἐπιστρέφουν ὁ καθένας στήν ἐργασία, τήν οἰκογένεια καί τήν κοινωνική του θέση, ἔχοντας στήν καρδιά τους τό Χριστό. Σκοπός τους εἶναι νά Τόν φανερώνουν καί στούς ἄλλους ἀνθρώπους μέσα στήν καθημερινή τους ζωή, γιά νά γνωρίσουν κι ἐκεῖνοι τή χαρά τοῦ νά εἶσαι παιδί τῆς Ἐκκλησίας.
Γίνεται ὅμως κάτι τέτοιο δίχως κόπο; Δέν εἶναι εὔκολο τό νά παραμείνει κανείς ζωντανό κι ἐνεργό μέλος τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ. Ἀπαιτεῖται κι ἀπ’ τόν ἴδιο διαρκής προσπάθεια, ἐπιμονή καί ὑπομονή στίς δυσκολίες, ὑπακοή σ’ ἐκείνους πού εἶναι πιό ἔμπειροι στόν πνευματικό ἀγώνα. Μήπως τό ἴδιο δέν ἰσχύει, παιδιά μου, καί στή ζωή τοῦ μαθητή; Εἶναι κι ἐκεῖνος μέλος τοῦ σώματος τοῦ σχολείου καί ἡ προσπάθειά του γιά πρόοδο εἶναι κοπιαστική καί συνεχής. Ἄν ἀπό τώρα πού εἶναι νωρίς δέν ἀγωνίζεται νά ξεπερνᾶ μέ κέφι τίς δυσκολίες, νά πολεμᾶ τήν τεμπελιά, νά ἀποφεύγει τίς εὔκολες λύσεις, γρήγορα θά σταματήσει νά προσφέρει στή μαθητική κοινότητα κι ἔτσι δέ θά μπορεῖ οὔτε νά ἀπολαύσει τή χαρά καί τήν ἰκανοποίηση τῆς δημιουργικῆς δουλειᾶς πού γίνεται στό σχολεῖο.

Μᾶς λείπει σήμερα αὐτή ἡ κοινή λειτουργική ζωή, γι’ αὐτό καί λείπει ἀπ’ τήν κοινωνία μας ἡ συνεργασία, ἡ ἀλληλοβοήθεια, ἡ στήριξη τῶν ἀδυνάτων ἀπό τούς δυνατότερους, μέ λίγα λόγια, ἡ ἀγάπη. Ἡ ἀγάπη λείπει, παιδιά μου, γιατί λείπει ὁ Χριστός. Μή νομίζετε πῶς ἡ αἰτία γιά τήν κρίση ποῦ ζεῖ σήμερα ἡ Πατρίδα μας, πού ἀγγίζει τίς οἰκογένειες ὅλων μας, πού ἐπηρεάζει τά ἐπαγγέλματα καί τίς κοινωνικές μας ὁμάδες εἶναι κάποια ἄλλη. Πρέπει ν’ ἀγωνιστοῦμε νά ἐπιστρέψουμε στό κοινό τραπέζι τῆς Ἐκκλησίας μας, ὡς μέλη τοῦ Σώματος πού θεραπεύει τόν ἀτομισμό καί τήν ἰδιοτέλεια, νά κάνουμε ξανά κάθε πλευρά τῆς ζωῆς μας λειτουργία. Κι αὐτό μπορεῖτε νά τό ξεκινήσετε κι ἐσεῖς ἀπό τώρα μέσα στό σχολεῖο σας, μέ τή βοήθεια τῶν δασκάλων σας καί τή συμπαράσταση τῶν γονιῶν σας. Ἀρκεῖ νά θυμᾶστε πώς κάθε σας ἐπιλογή ἐπηρεάζει τό διπλανό σας, γι’ αὐτό ἀξίζει νά εἶναι ἐπιλογή ἀγάπης, μελέτης καί προόδου. Ἔτσι, ἀκόμα κι ὅταν κάποιος μείνει πίσω ἤ ἀντιμετωπίσει προβλήματα, οἱ ὑπόλοιποι μέ τήν προσπάθεια καί τήν ἀπόδοσή τους θά τόν βοηθήσουν νά ξεπεράσει τά ἐμπόδια καί νά συνεχίσει τήν πορεία.

Μέ ὅλη μου τήν ἀγάπη
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ