Περιβαλλοντολογικές

programma recycling

Τη Δευτέρα 16/11/2015  πραγματοποιήθηκε στους μαθητές της Β' τάξης του Γυμνασίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς παρουσίαση του καινοτόμου Προγράμματος Recycling@home:Ανακύκλωση στο Σπίτι-Ανάπτυξη και επίδειξη ενός οικολογικού, καινοτόμου συστήματος για την οικιακή ανακύκλωση αποβλητων. Το Πρόγραμμα αυτό αποτελεί μία φιλόδοξη πρωτοβουλία που υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκο Πρόγραμμα "LIFE+" και στοχεύει στην προώθηση της αειφόρου διαχείρισης των δημοτικών στερεών αποβλήτων μέσα από την ενθάρρυνση υιοθέτησης πρακτικών ανακύκλωσης και επανάχρησης στο σπίτι, μειώνοντας έτσι τον όγκο των οικιακών ανακυκλώσιμων σκουπιδιών βάσει αλλαγών νοοτροπίας και συμπεριφοράς των νοικοκυριών. 

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα "Ανακύκλωση στο Σπίτι" μπορείτε να αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.recyclingathome.eu/site/index.php/el/