100% Επιτυχία στην πιστοποίηση Πληροφορικής!

Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές μας για τις εξαιρετικές τους επιδόσεις!!