Απονομή Πτυχίων-Επαίνων (Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά). Συγχαρητήρια στα παιδιά μας και στους καθηγητές μας!!