100% επιτυχία στη πιστοποίηση Πληροφορικής!!

Συγχαρητήρια σ' όλους τους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου για την επιτυχία τους στις εξετάσεις πληροφορικής!