Ακαδημαϊκά τμήματα - Φυσική Αγωγή

Στόχοι

Μέσα στους κύριους στόχους της Φυσικής Αγωγής είναι η ενίσχυση της υγείας του μαθητή/τριας, η εκμάθηση κινητικών δεξιοτήτων και πάνω από όλα η απόκτηση θετικών στάσεων για την μετά το σχολείο φυσική του/της ενασχόληση ("δια βίου άσκηση"), κάτι που θα αποτελέσει για αυτόν/ήν ισόβια επένδυση.

Βασικό στόχο επίσης, αλλά έμμεσα εμφανή, αποτελεί η κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση του παιδιού μέσα από τον σεβασμό των κανόνων των δραστηριοτήτων της Φυσικής Αγωγής.

Σωματικός τομέας

  • Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων: σύνθετες & περίπλοκες δεξιότητες.
  • Ανάπτυξη φυσικών ικανοτήτων: αντοχή, δύναμη, ταχύτητα, ευλυγισία, ευκινησία.
  • Προαγωγή υγείας & ευεξίας.
  • Καλλιέργεια ρυθμού.

Συναισθηματικός τομέας

  • Κοινωνικοί στόχοι: συνεργασία, ομαδικό πνεύμα, αυτοπειθαρχία, θέληση, υπευθυνότητα, υπομονή, επιμονή, θάρρος, αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση, ελεύθερη και δημοκρατική έκφραση.
  • Ηθικοί στόχοι: τιμιότητα, δικαιοσύνη, αξιοκρατία, σεβασμός αντιπάλων, αυτοσεβασμός, μετριοφροσύνη, συνετή αντιμετώπιση της νίκης και ήττας.

Γνωστικός τομέας

  • Απόκτηση γνώσεων σχετικών με τη Φυσική Αγωγή και τον αθλητισμό, τους κανονισμούς αθλημάτων-αγωνισμάτων, την Ολυμπιακή ιδέα και κίνηση, τους παραδοσιακούς χορούς, τη μουσική και το τραγούδι σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, την υγιεινή και τις πρώτες βοήθειες.
  • Συνειδητοποίηση της ανάγκης για «διά βίου» άσκηση ή άθληση και της ωφέλειας που προκύπτει από αυτή, καθώς και απόκτηση αθλητικών συνηθειών για ερασιτεχνική ενασχόληση με τον αθλητισμό.
  • Εκτίμηση των αισθητικών στοιχείων των κινήσεων.

Φυσική αγωγή και Παράδοση

Μέσα από την εκμάθηση παραδοσιακών χορών στοχεύουμε στη διατήρηση και ενίσχυση της Παράδοσής μας. Tα Eκπαιδευτήρια της Iεράς Mητροπόλεως Πειραιώς σε όλες τις βαθμίδες τους, ανέκαθεν στήριζαν την παρουσία του παραδοσιακού στοιχείου στα εκπαιδευτικά δρώμενα. Ο τεχνοκρατικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης δίνει έμφαση στην απόκτηση γνώσεων χωρίς να αναδεικνύει την αξία της Παράδοσης.

Το σημερινό σχολείο στοχεύει περισσότερο στην παραγωγή επιστημόνων και λιγότερο στην διάπλαση ολοκληρωμένων ηθικοπνευματικών προσωπικοτήτων. Η λαϊκή τέχνη, το δημοτικό τραγούδι και ο χορός, οι κοινότητες, η αλληλεγγύη στα χωριά και στις λαϊκές συνοικίες ούτε καν επιγραμματικά δεν παρουσιάζονται στην διδακτέα ύλη στα σχολεία. H Eλληνική Παράδοση και ο Λαϊκός μας Πολιτισμός πρέπει να αποτελέσουν ξανά σύστημα αναφοράς στη ζωή μας.

Επιβάλλεται να συστρατευτούν όλες οι δυνάμεις για να μην αφανιστεί ο ανθρώπινος πολιτισμός και να γίνει ενσωμάτωση του ανθρωποκεντρικού πνεύματος στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.

"Λαός χωρίς παρελθόν δεν είναι τίποτα άλλο

από λαός δίχως μέλλον!"